Rubriky
CZEPS v mediich

Legalizace 26.8.2016 – Psychedelická renesance v České republice

Rita Kočárová a Eva Césarová představily vývoj psychedelického výzkumu v našich zemích kombinovaný s pozvánkou na konferenci Beyond Psychedelics.