Rubriky
CZEPS v mediich

Český Rozhlas 12.6.2016 – Halucinogeny jako antidepresiva

V krátkém vstupu Terezie Jiráskové na Českém rozhlase hovořili mj. Tomáš Páleníček a psychoterapeutka Friedericke Meckel Fischer, kterou CZEPS v té pozval do ČR na přednášky o psycholytické psychoterapii.