Current Research in NIMH, Czech Republic

The current research of psychedelic substances in the Czech Republic is exclusively taking place at the National Institute of Mental Health which is also the workplace of the 3rd. medical faculty of Charles’ University (NIMH, Klecany u Prahy).

Psychedelic research in this workplace has a long history:

Stanislav Grof, for example, was working with LSD and other hallucinogens in the former Psychiatric Research Institute (PRI). In the year 1990, PRI was transformed into the Prague Centre of Psychiatry (pavillion 19 and 23 of the psychiatric hospital in Bohnice), where the research of psychedelics is now being developed again, after a long period of a world-wide ban, under the guidance of prof. Jiří Horáček. In the beginning, research was conducted on animals in the terms of modelling psychosis (dr. Tomáš Páleníček) –  giving psychedelics to lab rats, watching changes in their behavior using various behavioral tests and electrical activity of the brain surface. At the same time, research of ketamine on humans was also taking place (behavioral tests, brain activity using modern imaging methods such as EEG, PET, MRT). Ketamine, as a currently used anaesthetic, stayed in the pharmacopoeia even in the time when all other psychedelics were illegal. Newly, its strong antidepressant effect is being studied (Dr. Peter Šóš). Brain activity is also being studied in marijuana users in the study of the cannabinoid’s influence on attention (marijuana cannot be administered out of legal reasons, therefore it is being studied directly on users (dr. Tomáš Páleníček).

(Sorry for a not yet translated part … work in progress) V říjnu roku 2015 se podařil týmu dr. Páleníčka průlom v historii psychedelického výzkumu v ČR – po 40-ti letech je opět podáván dobrovolníkům psilocybin (halucinogen obsažený v lysohlávkách) v bezpečném kontrolovaném prostředí (speciálně upravená místnost, 2 průvodci – psycholog + lékař). Zkoumá se jeho vliv na aktivitu mozku ve funkční magnetické rezonanci, kvantitativním EEG, celá řada psychologických proměnných, včetně dlouhodobých změn (např. tzv. wellbeing – pocit pohody).

Roku 2015 se Psychiatrické centrum Praha transformovalo do Národního Ústavu Duševního Zdraví (NÚDZ) se sídlem v Klecanech, kde se postupně začínají rozvíjet ambicióznější psychedelické projekty. V plánu jsou například klinické studie, tedy podávání psychedelik pacientům.

Pro náročnější – charakteristika psilocybinové studie:

  • Psilocybin byl doposud v pilotní studii podán perorálně 20 zdravým jedincům v randomizovaném, dvojitě zaslepeném, placebem kontrolovaném uspořádání.
  • Předběžné analýzy kvantitativního EEG odhalují pokles v oblasti alfa / theta a zvýšení aktivity v oblasti pásma gama v 50. – 60. minutě po intoxikaci ve srovnání s aktivitou před užitím látky.
  • Analýza zdrojů EEG aktivity pomocí systému LORETA pak prokázala lokalizaci poklesu alfa aktivity v okcipitálních oblastech a zadních středočárových strukturách, jako je PCC a precuneus, tedy v částech DMN (default mode network).
  • Naopak vzestup aktivity ve vyšších frekvenčních pásmech byl lokalizován v asociačních oblastech fronto-temporo-okcipitálně.
  • Analýza funkční konektivity prokázala snížení EEG koherencí mezi frontálními a temporálními oblastmi kortexu.

Recent selected publications

PÁLENÍČEK, T., TYLŠ, F. et al. Psilocybin effects on brain connectivity – human EEG study. Poster na ICPR2016 Amsterdam.

TYLŠ, F., PÁLENÍČEK, T., HORÁČEK, J. Neurobiology of the effects of psilocybin in relation to its potential therapeutic targets. In: Preedy, VR., ed. Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse – Volume 2: Stimulants, Club and Dissociative Drugs, Hallucinogens, Steroids, Inhalants and International Aspects. New York: Elsevier, 2016, s. 782-793. ISBN: 978-0-12-800212-4.

TYLŠ, F., PÁLENÍČEK, T., KADEŘÁBEK, L., LIPSKI, M., KUBEŠOVÁ, A., HORÁČEK, J. Sex differences and serotonergic mechanisms in the behavioural effects of psilocin. Behavioural Pharmacology. 2016, 27(4), 309-320. ISSN 0955-8810. DOI: 10.1097/FBP.0000000000000198. IF 2.000.

TYLŠ, F. Neurobilogie psilocybinu ve vztahu k jeho potenciálnímu terapeutickému využití. Psychiatrie. 2015, 19(2), 104-112. ISSN 1211-7579.

TYLŠ, F., PÁLENÍČEK, T., HORÁČEK, J. Psilocybin – Summary of knowledge and new perspectives. European Neuropsychopharmacology. 2014, 24(3), 342-356. ISSN 0924-977X. DOI: 10.1016/j.euroneuro.2013.12.006. IF 4.369.