Filip Abramčuk

Filip Abramčuk
Psycholog, psychoterapeut
Místo působení: České Budějovice

O mně

Pracuji jako psycholog a psychoterapeut s dospělými jedinci, páry a skupinami. Kromě soukromé praxe spolupracuji také s některými pomáhajícími organizacemi v Č. Budějovicích (Intervenční centrum Diecézní charity, Mamma HELP centrum, RS centrum v nemocnici ČB). Mám dlouholeté zkušenosti s výukou na univerzitě a lektorováním seberozvojových seminářů. Při své práci se opírám o znalosti z psychologie a zkušenosti s některými psychoterapeutickými přístupy pracujícími s tělem, a dále o vlastní zkušenosti se změněnými stavy vědomí a přírodní medicínou.

Odborné vzdělání

Akademické vzdělání

 • Doktorské studium na FFUK v Praze, obor obecná psychologie
 • Magisterské studium na FFUK v Praze, obor psychologie, specializace v klinické psychologii,

Výcviky

 • Integrativní psychoterapie zaměřená na tělo
 • Motivační rozhovory
 • Terapie partnerského vztahu
 • Telefonická krizová intervence
 • Práce s mimořádnými stavy vědomí
 • A další odborné semináře a kurzy

Odborná praxe

 • 6/2007– Psychologické a terapeutické centrum (soukromá praxe), práce s klienty v individuální a párové psychoterapii, vedení cvičebních skupin a workshopů zaměřených na práci s tělem
 • 5/2015– Supervize pro sdružení MammaHelp v Č. Budějovicích a Plzni
 • 1/2016– Ko-terapeut v socioterapeutické skupině pro ženy se zkušeností domácího násilí, Intervenční centrum Diecézní charity v Č. Budějovicích
 • 7/2017- Psycholog pro pacienty s roztroušenou sklerózou, RS centrum nemocnice ČB
 • 9/2009– 8/2017 Odborný asistent na Katedře pedagogiky a psychologie, PF JU, Č. Budějovice
 • 1/2015– 6/2016 Vedoucí VŠ psychologické poradny JU, zřízené při Katedře pedagogiky a psychologie, PF JCU, Č. Budějovice
 • 4/2008– 7/2009 Zaměstnanec O.s. Baobab, lektor – psycholog, vedoucí týmu Student, práce s lidmi se schizofrenií
 • 11/2004–10/2007 Zaměstnanec v O.s. Rytmus, práce v oblasti školní integrace a podporovaného zaměstnávání
 • 8/2003–7/2004 Dobrovolná práce, péče o dospělé osoby se zdravotním znevýhodněním, Camphill Community Coleg Elidyr, Velká Británie
 • 9/2000–8/2001 Dobrovolná práce, péče o pacienty Psychiatrické kliniky nemocnice v Agatharied v Německu

Členství v odborných společnostech

 • ČMPS (Českomoravská psychologická společnost)
 • ČAP (Česká asociace pro psychoterapii)
 • ČAPZT (Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo)
Kontakt
filip.abramcuk@gmail.com
777562267
http://psychoterapie-budejovice.cz
 
Způsob platby: přímá platba
 
Pracuji rovněž v anglickém jazyce