Petra Třešňáková

Petra Třešňáková
Psychoterapeut, poradce
Místo působení: Praha 6

O mně

Se změněnými stavy vědomí jsem se poprvé setkala, když jsem v roli studentky zdravotní školy a později jako sestra provázela lidi během jejich odchodu ze života. Někteří umírali náhle, jiní odcházeli pomalu, ale u všech mě zaujala změna, kterou jsem pozorovala v jejich chování a přístupu ke světu. Kontakt s nimi se měnil a ovlivnil hluboce i mě. Vedlo mě to k zájmu o lidskou psychiku, práci s přechodovými a krizovými situacemi.
Pracovala jsem na krizových centrech v Riapsu a v Bohnicích, kde jsem mohla poznávat i mnohá úskalí, která mohou nastat při hledání, experimentování a vlastních pokusech o sebeléčení pomocí různých technik vyvolávajících změněné stavy vědomí. Léčivé procesy tohoto typu vyrůstají z bohatých kulturní tradic s pevnými základy, což je kontext, který často při experimentování v našem prostředí schází. Snažím se tedy o vytvoření bezpečnějšího zázemí, kde je možné zkušenosti dobře zpracovat a porozumět jejich významu.
Kromě terapeutických výcviků mám také zkušenosti s prací se změněnými stavy vědomí, ať už jako aktivní účastník nebo provázející. Například v rámci holotropního dýchání nebo školy Stargate.
Inspiraci čerpám především z učení a studia jihoamerických domorodých tradic a indické jogové a meditační praxe.

Odborné vzdělání

certifikovaný psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze (od roku 2010)
výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii
výcvik v neverbálních technikách
zaškolená jako pracovník linky důvěry v Centru krizové intervence RIAPS
výcvik Integrující dýchání a práce s tělem podle doktora Schmitta

          Další absolvované vzdělávací semináře a workshopy:

Pesso Boyden System Psychomotor terapie
terapie traumatu
integrativní přístup k léčbě pacientů se schizofrenií
muzikoterapie
psychospirituální krize a práce se změněnými stavy vědomí

Odborná praxe

soukromá terapeutická praxe v Praze (2010 - dodnes)
lektorka výcviku krizové intervence v o.s. Remedium (2010 - dodnes)
lektorka odborných vzdělávacích akcí pro zdravotníky (Thomayerova nemocnice v Praze) a pracovníky v pomáhajících profesích (o.s. Za důstojné stáří) (2007 - 2011)
individuální psychoterapeut a lektorka v psychoterapeutickém centru Gaudia (2005 - 2010)Psychoterapeut a zdravotní sestra v Centru krizové intervence Psychiatrické léčebny Bohnice v Praze (2003 - 2008)
výkonná redaktorka časopisu Revue pro Psychoanalytickou psychoterapii (2000 - 2002)
lektorka seminářů neverbálních technik na Pražské psychoterapeutické fakultě (2000 - 2002)
lektor výcviku pro pracovníky linek důvěry (1996 - 1998)
psychoterapeut a zdravotní sestra v Centru krizové intervence RIAPS (1994 - 1996)

Kontakt

777 589 161
petrat@podkridly.com
http://www.podkridly.eu/kdo-jsme/petra-tresnakova/

Způsob platby: přímá platba centru Pod křídly