Milan Kinkor

Milan Kinkor
Psycholog, psychoterapeut
Místo působení: Praha 2

O mně

Již v době, kdy jsem pracoval s psychotickými klienty, jsem pochopil, že mimořádné stavy vědomí se objevují v situacích, kdy vzniká symptom, nebo když se z něj člověk léčí. Podobné zkušenosti jsem načerpal při práci s lidmi v krizi v RIAPSu, kde se navíc začali objevovat první klienti s potížemi po tzv. “bad trip”. Kvalifikaci pro práci v této oblasti jsem získal ve škole Stargate, kde jsem mohl mimořádné stavy vědomí studovat z jedné i z druhé strany (tedy jako někdo, kdo je zažívá i kdo v nich provází druhé). Hodně mi dala v porevolučních letech i zkušenost s holotropním dýcháním v různých rolích. Tyto i další výcvikové zkušenosti mne vybavily k bezpečnému provázení lidí při hledání jejich spirituálních cest a k rozpoznávání rizik, která mohou na cestách potkat. Blízké jsou mi tradiční způsoby života a léčebné postupy původních obyvatel severní Ameriky.

Odborné vzdělání

Filozofické fakulta Univerzity Karlovy Praha, obor Psychologie
zkoušky na PhDr. 1990
atestace z klinické psychologie 1988
atestace ze systematické psychoterapie 1998

Výcviky

Základní výcvik v psychoterapii v systému SUR (1985 - 1992)
Výcvik v systemické terapii (1991 - 1992)
Výcvik v integrujícím dýchání a práci s tělem (1995 - 1996)
Výcvik v Pesso Boyden System Psychomotor (1998 - 2003)
Zážitková část výcviku v psychoanalytické psychoterapii (2000 - 2003)
Výcvik v integrativní supervizi (2000 - 2003)
Zkoušky na mentoring supervizor (2010)
Zkoušky na supervizor – trenér (2016)
Dva stupně školy Stargate, která se zabývá zacházením s mimořádnými stavy vědomí (1995 - 1998)

Odborná praxe

Denní socioterapeutické sanatorium Praha (1984 – 1991)
Krizové centrum RIAPS Praha (1991 – 1999)
Soukromá psychoterapeutická praxe (1999 – dosud)

Kontakt

605 877 573
milan.kinkor@tiscali.cz

Způsob platby: přímá platba