Milan Hrabánek

Milan Hrabánek
Psychiatr, transpersonální terapeut, certifikovaný instruktor holotropního dýchání
Místo působení: Opava

O mně

V rámci lékařské praxe jsem se začal s mimořádnými stavy vědomí setkávat od roku 1991, kdy jsem začal provozovat svou praxi praktického lékaře. Později, od roku 1992 jsem nastoupil jako lékař do psychiatrické léčebny v Opavě, kde jsem se věnoval lidem se závislostmi a lidem v krizi, včetně krize psychospirituální. Tehdy současná medicína nabízela pouze omezené možnosti v léčbě těchto lidí a proto jsem se začal zabývat myšlenkou, jak těmto lidem více pomoci. Za tímto účelem jsem nastoupil na dálkové studium léčby závislých a duševně nemocných Davida Deutsche na Extention University of California, San Diego USA. Tento výcvik jsem ukončil v roce 1995 a poznatky jsem následně přenesl do psychiatrické léčebny v Opavě. Následně jsem založil první koedukované oddělení pro závislé v České republice. Mimořádné stavy vědomí se pro mne od roku 1994 stali také vášní a tak jsem v roce 1995 vstoupil do výcviku ke Stanislavu Grofovi - Grof Transpersonal Training. Výcvik jsem ukončil v roce 1997 a získal jsem tak certifikaci pro holotropní dýchání. Po ukončení tohoto tříletého výcvikového programu jsem ukončil svou praxi v rámci klasické psychiatrické léčebny a soustředil se na praxi soukromou, ve které do dnešního dne uplatňuji jak techniku holotropního dýchání, tak i práci s tělem, bioenergetické cvičení, dále Bachovu květovou terapii, homeopatii a další . Má téměř 25 letá praxe s těmito stavy mi ukázala, že pokud se s nimi pracuje v chráněném prostředí a v kvalitních podmínkách, tak mohou být velice léčebné a mají v sobě skrytý velký léčebný potenciál. Dnes jsem také předním asistentem profesora Grofa a snažím se jeho práci přivést zpět do České republiky a do Evropy. Pořádám přednášky a zážitkové semináře s profesorem Grofem v České republice a Polsku. Holos centrum disponuje od roku 2011, jako jediné zařízení v České republice, lůžkovou kapacitou pro lidi v psychospirituální krizi. Rovněž se věnuji lidem, kteří prošli nebo prochází „bad tripem“, tak aby tyto procesy mohli v sobě zdárně ukončit a být v pořádku.

Odborné vzdělání

Masarykova univerzita v Brně, obor Všeobecné lékařství (1991)
vykonání atestační zkoušky z oboru psychiatrie 1997
dálkové studium léčby závislých a duševně nemocných u Davida A. Deitcha, Ph.D. na Extension University of California, San Diego, USA (UCSD) (1993 - 1995)


Výcviky

Výcvik o návykových látkách a závislostech pro pomoc duševně nemocným a drogově závislým Mezinárodní protidrogové komise u Úřadu vlády ČR (1994)
Grof Transpersonal Training, kde jsem postupně absolvoval vzdělávací moduly s následujícími tématy (1995 - 1998):

Léčebný potenciál mimořádných stavů vědomí (The Healing Potencial of Non-Ordinary States of Consciousness) - Švédsko, Berby Gard 1996
Psychologie a struktura psychopatologie (Abnormal Psychology and Architecture of Psychopathology) - Itálie, Roncegno 1998
Holotropní dýchaní v praxi (The practice of HB) - Francie, Melun 1995; Itálie, Florencie 1997
Psychospirituální krize: Pochopení a léčba transformační krize. (Spiritual Emergency: Understanding and Treatment of the Crises of Transformation) - Švédsko, Berby Gard 1996
Hranice vědy - Kosmická hra (Frontiers of Science and the Cosmic Game) - Norsko, Guriset 1997
Zrození, smrt a transcendence v psychoterapii (Birth, Death, and Transcendence in Psychotherapy) - Francie, Melun 1995
Perinatální a transpersonalní motivy v umění a kultuře (Perinatal and Transpersonal Themes in Art and Culture) - Norsko, Guriset 1997

školení u Dr. J. M. Valucha a společnosti GRADIORGALAXY, školení o neurotechnologických postupech - audiovizuální stimulaci při léčbě psychosomatických potíží (1996)

Odborná praxe

všeobecný lékař v Opavě (1991 - 1993)
práce v oboru klinické psychiatrie - oblasti léčení závislých osob a osob s duševní krizí (1993 - dodnes)
organizace SIDRO - léčba lidí se závislostí a s duševní krizí s využitím poznatků transpersonální psychologie (1997 - 1999)
organizování a vedení Grof Transpersonal Training (výcviku) na celoevropské úrovni v italském Roncegnu (1997)
založení Centra alternativní léčby - HOLOS, Opava (1999 - dodnes)
výcvik v oboru rezonančního systému JOINT LINE ® CZ (2000)
Bachova květová terapie (člen Společnosti přátel terapie Dr. Edwarda Bacha), fytoterapie, homeopatie, aromaterapie
poradenství v oborech kineziologie a biorezonanční terapie
docent na The Free Swiss University of St. George´s (2007 - dodnes)
otevření prvního centra v ČR s lůžkovou částí pro lidi s psychospirituální krizí (2011)

Kontakt

603 718 185
holos@holos.cz
www.holos.cz

Způsob platby: přímá platba