Michal Petr

Michal Petr
Psycholog, terapeut, lektor a facilitátor Maitri dýchání
Místo působení: Praha

O mně

Vystudoval psychologii na FF UP, držitel odborného certifikátu Evropské asociace pro gestalt terapii. Je členem v odborných sdruženích EAGT, Diabasis, PEI a Paramita. Autor první akademické práce o enneagramu v ČR a knihy Mezi duší a Duchem.

Má soukromou terapeutickou praxi. V konzultační činnosti se specializuje na párové a individuální poradenství a terapii, psychospirituální tématiku a praktické využití enneagramu.

V lektorské činnosti se zaměřuje na navyšování emoční inteligence, stres management a enneagram. Používá holistické modely směřující k funkční změně a rozšíření osobní kompetence.

Zajímá se o neverbální komunikaci, psychospirituální metody léčení, práci s emocemi a tělem a o možnosti řešení a zvládání náročných životních situací.

Inspiraci nachází v gestalt terapii, humanistické a transpersonální psychologii, výzkumech vědomí, poznatcích neurověd a moudrosti původních národů.

Odborné vzdělání

Psychoterapie

5-ti letý psychoterapeutický výcvik - Gestalt (IVGT Praha)
více než 300 hodin odborné supervize (Mgr. Knop, Mgr. Neumannová, PhDr. Vyhnálková)
Stargate – psychospirituální rozvoj, krize, coping strategie (Mgr. Michael Vančura, PhDr. Yvonne Lucká, J. Prevatt, PhD. – Jyoti)
Couples therapy (Ernst Knijff)
Gestalt and conflict (Franz Meulmeester)
Revision of here and now (Daan van Baalen)
Psychoterapie a spiritualita (Steven Schoen, M.D.)
Práce s krizí a tělem, Trauma (PhDr. Lucká, PhDr. Kobrle)
Psychospirituální krize a DSM (David Lukoff, PhD.)
Terapie traumatu v biosyntéze, Kořeny transpersonálního rozměru v těle (David Boadella, B.A., M.Ed., Silvia Specht Boadella, PhD.)
Mediace jako mimosoudní řešení konfliktů (Stohrová)
Rodinná a párová terapie v kontextu biosyntézy (M. Cervantes, D.R. Rageth, L. Lucká)

Osobní a profesní rozvoj

workshopy emoční inteligence – VEVA (PhDr. Eva Velechovská)
odborné semináře MUDr. PhDr. Miroslava Krejčíře: 3 axis visual language (jazyk těla a vzhledu, neverbální komunikace); Energetická spektrální psychologie (Láska/Energie/Sexualita, Bioenergetická cvičení)
Projekt LESK (Lektor emočních a sociálních kompetencí; Ennea ČR) – vytvoření metodiky emoční inteligence, vedení metodické skupiny, absolvování široké škály vzdělávacích programů
Rodinné a systemické konstelace (Jan Bílý)
Diamond Approach dle A.H. Almaase (práce s esencemi) – M. Prasadam
Enneagram
Enneagram Professional Training Program (David Daniels, M.D.)
Foundations of spiritual method (Helen Palmer, PhD.)
Enneagram interview (Jurgen Gundel)
Enneagram subtypes (Samuel a Ruth Jacob, Ph.D)
Enneagram and Decision Making Process (Ginger Lapid-Bogda, PhD.)
Sebeuvědomění s enneagramem (PhDr. Velechovská, E. Byrtus)
Panelové rozhovory (PhDr. Velechovská)
Zralost (dtto)
Maitri dýchání - certifikovaný výcvik (Meenakshi Kramvik, Yvonna Lucká, Jyoti)

Odborná praxe

Psychologická a terapeutická praxe

Privátní konzultace a psychoterapie
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (Centrum sociálních služeb Praha) – psycholog, psychoterapeut a poradce
Loď Hermes (ubytovna pro lidi bez přístřeší) – psychologické poradenství, krizová intervence, aktivizace pracovního potenciálu
Centrum pro podporu zdraví, SolCor – řízené relaxace, poradenství, užití metod holistické spektrální medicíny
internetové psychologické poradenství

Lektorská činnost

Stres management v kontextu emočních a sociálních kompetencí
Vzdělávání pracovníků sociální sféry, lektor projektu (Psychologické dovednosti; Psychohygiena; Komunikační dovednosti s rodinou; Neverbální komunikace a práce s párem)
Enneagram – typologie osobnosti v praxi a denním životě
projekt ESRO – emoční a sociální rozvoj osobnosti pro učitele ZŠ a SŠ (Ennea ČR, akred. MŠMT ČR)
Sebeuvědomění a moje místo v životě aneb emoční inteligence v prožitku, lektor a spolutvůrce metodického semináře (Ennea ČR)
Psychosociální výcvik (Barevný svět dětí, o. s.)
Psychohygiena a muzikoterapie I. a II. (Kojenecký ústav, Praha 4) – s Mgr. Vilímkem
Archetypy šamanské tradice v denním životě – s ing. Havlovou
Zážitková psychoterapeutická dílna (Dynamika vztahů, Snění, Práce s tělem, Mandala) – s Mgr. Černou
Transpersonální psychologie (při katedře psychologie FF UP Olomouc) – s Mgr. Vackem
rozvojové a meditační programy

Kontakt

773 907 079
mikael.petr@gmail.com
www.michalpetr.com

Způsob platby: přímá platba