Michael Vančura

Michael Vančura
Klinický psycholog, psychoterapeut
Místo působení: Praha 1

O mně

Michael Vančura vystudoval FFUK, obor klinická psychologie. Následně pracoval v psychiatrické léčebně Dobřany a Horní Beřkovice, v komunitě pro léčbu neuróz v Lobči . Od roku 1983 v Denním socioterapeutickém sanatoriu pro lidi s psychotickým onemocněním (DSS) při Pražské psychiatrické klinice. Změna fokusu na prevenci psychiatrické hospitalizace vedla v roce 1991 k založení krizového centra RIAPS, kde byl první čtyři roky po jeho založení ředitelem. Jednou z důležitých zkušeností, která mohla být realizována díky lůžkovému oddělení RIAPSU bylo rozpoznání efektivity krátkodobých hospitalizací u lidí procházejících psychospirituální krizí. Po odchodu z RIAPSU v r. 1998 je psychoterapeutem v soukromé praxi. Nabízí zejména PBSP terapii/Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapie/ a holotropní dýchání.
Zájem o rozšířené stavy vědomí a o cesty, které k těmto stavům vedou, hypnózu, holotropní dýchání atd., jej nasměroval k tématu psychospirituální krize a k založení organizace DIABASIS. V této organizaci od roku 2003 zastává funkci předsedy a současně zde pracuje jako psychoterapeut.
V rámci Diabasis je odpovědný za projekt pro studenty FFUK, kterým organizace poskytuje po 4 roky výběrovou přednášku na téma Úvod do transpersonálního myšlení. Dalším projektem je spolupráce s psychiatrickou nemocnicí v Bohnicích a zprostředkování pomoci hospitalizovaným lidem, u nichž je rozpoznán soubor příznaků psychospiritální krize. Předává informace o psychospirituální krizi na pracovištích, kde je o téma zájem.

Odborné vzdělání

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, obor Klinická psychologie
mezinárodní psychoterapeutický výcvik v Ericksonovské hypnóze a psychoterapii
psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii
výcvik v práci s tělem podle dr. Schmidta
výcvik v hypnóze
výcvik v holotropním dýchání
výcvik práce se změněnými stavy vědomí
psychoterapeutický výcvik Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapie (PBSP)
sebezkušenostní programy zahrnující práci se změněnými stavy vědomí
krátkodobé výcviky, kurzy a semináře (systemická rodinná terapie, krizová intervence, práce s traumatem, psychospirituální krize…)

Odborná praxe

VŠE-odborný asistent, Praha
Psychiatrická léčebna Dobřany, okr Plzeň
Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice, okr Mělník
Odbočka pro léčbu neuróz v Lobči při Fakultní nemocnici, Praha 2
DSS, Denní Socioterapeutické Sanatorium při Psychiatrické klinice,Praha 2, Ke Karlovu 2
Krizové centrum RIAPS, Praha
Diabasis, Praha
Soukromá psychoterapeutická praxe

Kontakt

michael@diabasis.cz
www.diabasis.cz

Způsob platby: přímá platba