Dana Illanová

Dana Illanová
Klinický psycholog, psychoterapeut
Místo působení: Praha 6, Praha 7

O mně

V bezpečném prostředí pomáhám klientům orientovat se v jejich potížích. PBSP a Biosyntéza jsou techniky psychoterapie, které zahrnují práci s tělem a energii. PBSP více v kontextu vývojových potřeb, které, když zůstaly nenaplněny, zasahují do našeho vnímání přítomnosti a snažíme se je pak naplnit v nesprávném čase s nesprávnými lidmi. Biosyntéza pak např. s zárodečnými embryonálními vrstvami a jejich propojeními. Práce se slovem, emocemi či tělem vždy v kontextu, co se jeví nejvhodnější. Hledají se zdroje, které nám pomáhají a mohou pomoci v integraci. Dlohodobě se pak zabývám tématem psychospirituální krize.

Odborné vzdělání

Filozofická fakulta University Karlovy Praha – obor Psychologie atestace z klinické psychologie a systematické psychoterapie

Výcviky

Gestalt terapie
Kompletní výcvik v biosyntéze 2014
psychoterapeutický výcvik v Pesso-Boyden psychoterapii – PBSP
sebezkušenostní programy a semináře pro práci se změněnými stavy vědomí
krátkodobé výcviky, kurzy a semináře (krizová intervence, práce s traumatem, psychospirituální krize, …)
Ovlivněna zkušenostmi severoamerických a amazonských původních tradic a také indické duchovní kultury.

Odborná praxe

psychiatrická léčebna Bohnice Praha (1997 – 2005)
externí pracovník krizového centra Bohnice (2000– 2007)
ESET s.r.o., psychoterapeutická a psychosomatická klinika (2005 – 2010)
Dlohodobě spolupracuje se sdružením Diabasis.
Soukromá psychoterapeutická praxe

Kontakt

728 868 596
danaillanova@gmail.com
www.alej-psychoterapie.cz, www.diabasis.cz

Způsob platby: přímá platba