Petr Odstrčil

Petr Odstrčil
Psychoterapeut, lektor
Místo působení: Praha 8

O mně

Pracuji jako individuální, párový a skupinový psychoterapeut. Ve své praxi používám humanitní a integrativní přístupy, které mimo jiné zahrnují práci s tělem. Jsem lektorem psychoterapeutických výcviků a podílím se na vzdělávání odborníků v pomáhajících profesích. Vlastní zkušenosti se změněnými stavy vědomí jsem získal ve škole Stargate, navazujícími praxemi a holotropním dýcháním. Inspiraci nacházím v propojování různých rovin lidského bytí, v tradičních způsobech léčení a osobnostního rozvoje a v nových poznatcích z oblasti neurologie.

Odborné vzdělání

Univerzita J. A. Komenského Praha, obor Andragogika

Výcviky

Biosyntéza
Pesso Boyden psychomotorická psychoterapie
Gestalt terapie
Krizová intervence
Prevence závislostí se zaměřením na drogy
Facilitace
Mediace

Odborná praxe

soukromá psychoterapeutická praxe, individuální, párová a skupinová psychoterapie (1994 - dodnes)
trenér psychoterapeutického výcviku International Institute for Biosynthesis IIBS Heiden/Schweiz (2009 - dodnes)
lektor Výcviku integrace v psychoterapii
vedoucí psychoterapeutů v Diabasis o.s. která se zaměřuje na problematiku psychospirituální krize (2012-2016)
supervizor a lektor akreditovaných vzdělávacích programů v sociální oblasti (1994 - dodnes)

Kontakt

602 359 593
petrodstrcil.p@gmail.com
www.viaduct.cz

Způsob platby: přímá platba