Odborné aktivity CZEPS

Další odborné aktivity ostatních členů v nejbližší době doplníme.

Ayahuasca: na pomezí farmako- a psychoterapie (ústní sdělení)

Rita Kočárová

58. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, leden 2016

 

Psychoterapeutické implikace užití ayahuascy v léčbě závislostí (ústní sdělení)

Rita Kočárová

30. česko-slovenská psychoterapeutická konference, Jeseník, listopad 2015

 

Psychotherapeutic Implications of Ayahuasca Use in Addiction Treatment  (ústní sdělení)

Rita Kočárová

Breaking Convention, Londýn, červenec 2015

 

Možnosti využití ayahuascy v léčbě závislostí z psychoterapeutického pohledu (poster)

Rita Kočárová

AT konference, Seč, červen 2015

 

Use of LSD by Mental Health professionals in former Czechoslovakia (ústní sdělení)

Rita Kočárová

Psychedelika a duševní zdraví: David Luke, Brno, červen 2015