Martin Hofman

Martin Hofman
Psycholog, psychoterapeut
Místo působení: Brno, Praha

O mně

Pracuji jako psycholog a terapeut s dospívajícími a dospělými. Zajímám se o témata osobního rozvoje, psychospirituální zkušenost, psychosomatiku, věnuji se krizové intervenci a terapii traumatu.

Ve své práci s lidmi i svém vlastním životě vycházím z terapeutického přístupu biosyntézy propojující myšlení, pocity, tělo a spirituální oblast. Důvěřuji v naše hluboké zdroje a vitální esenci uvnitř nás. O rozšířené stavy vědomí a psychospirituální zkušenost se zajímám osobně i odborně řadu let.

Lektoruji semináře zaměřené na osobní rozvoj, vzdělávání pedagogů, pomáhajících pracovníků, pěstounů, ale i workshopy pro širokou veřejnost zaměřené na psychosomatiku a terapeutickou práci s tělem. Pořádám sebezkušenostní workshopy pro dospívající zaměřené na oblast psychospirituálního rozvoje.

Podílím se také na vzdělávání budoucích učitelů a psychologů na Masarykově univerzitě v Brně.

Odborné vzdělání

 • 2004 – 2008: magisterské studium: Fakulta sociálních studií MU, obor psychologie, diplomová práce: Trauma a jeho léčba v psychoterapeutických přístupech zaměřených na tělo.
 • 2001 – 2004: bakalářské studium: Fakulta sociálních studií MU, obor psychologie; Filozofická fakulta MU, obor pedagogika.
 • 2008 – 2010: základní stupeň (3 roky, 794 hod) systematického psychoterapeutického výcviku v somatické psychoterapii biosyntéze (www.biosynteza.cz).
 • 2011 – 2012: supervizní výcvik v biosyntéze, zakončený statutem Diplomovaný terapeut, 
 • 2014 - International Junior Trainer of Biosynthesis,
 • 2005 – 2011: individuální sebezkušenostní psychoterapie, celkem 200 hodin.
 • 2008 – 2009:  kurz Rodinného poradenství, 120 hod (Prev–centrum, o.s.).
 • 2006: výcvik „Základní krizová intervence“, Remedium Praha (51 hod).
 • 2013 - 2016: dlouhodobý výcvik pro práci s rozšířenými stavy vědomí a doprovázení psychospirituální zkušenosti.

Odborná praxe

 • 2012 - dosud: Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty MU, externí lektor.
 • 2010 – dosud: Český institut Biosyntézy, o.s., junior trenér, člen výboru, psycholog, asistent výcviku, lektor (aplikace do oblasti školství a pedagogiky).
 • 2009 – dosud: Základní škola Horácké nám. Brno, školní psycholog.
 • 2008 – dosud: Flow-Effect – soukromá psychoterapeutická praxe; vedení seberozvojových kurzů; rozvoj lidských zdrojů; preventivní, diagnostická a intervenční práce s třídními kolektivy, kurzy pro školy, pedagogy a odbornou veřejnost; supervize.
 • 2007 – 2016: Krizové centrum pro děti a mládež, Spondea, o.p.s., psycholog (krizová intervence, telefonická krizová intervence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi).
 • 2007 – 2009: Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, Pedagogicko-psychologická poradna Brno, psycholog (psychologické poradenství, interaktivní preventivní a  intervenční programy pro třídní kolektivy, vzdělávací a metodické programy pro učitele).
 • 2004 – 2007: Ratolest Brno, o.s., sociální pracovník (práce se znevýhodněnými dětmi a dospívajícími, přípravné zážitkové kurzy pro dobrovolníky, intervize pro dobrovolníky, lektorská činnost týkající se dobrovolnictví a metodiky práce s dobrovolníky).
 • 2001 – 2007: Gymnázium Slovanské nám. Brno, projekt primární prevence, dramatická výchova (interaktivní programy pro třídy, vícedenní zážitkové programy se skupinami, adaptační pobyty).
 • 2002 – 2004: Dětský domov Vranov u Brna, zastupující vychovatel.
 • 1999 – 2003: Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, externí spolupracovník – peer aktivista (interaktivní programy se třídami ZŠ a SŠ).
Kontakt
604 27 08 94
 
Způsob platby: přímá plaba