Petr Odstrčil
Psychoterapeut, poradce, kouč
Místo působení: Praha 8

O mně

Odborné vzdělání

Univerzita J. A. Komenského Praha, obor Andragogika

Výcviky

Biosyntéza
PBSP
Gestalt terapie
Krizová intervence
Prevence závislostí se zaměřením na drogy
Facilitace
Mediace

Odborná praxe

soukromá psychoterapeutická praxe (1994 - dodnes)
pracovník telefonické krizové intervence (1995 - 1999)
supervizor a lektor (akreditovaných vzdělávacích programů Agresivita a prevence problémového chování u lidí s mentálním postižením, Problematika sexuality u lidí s mentálním postižením a Psychosociální výcvik)
(1998 - dodnes) v neziskových organizacích v sociální sféře.
vedení seberozvojových skupin a relaxačních kurzů, v oblasti řízení a managementu pak facilitaci řešících skupin a koordinaci pracovních týmů.

Kontakt

602 359 593
222 315 590
petrodstrcil@volny.cz
www.viaduct.cz

Způsob platby: přímá platba